1.jpg

Mặt Bằng abc

Ngày Cập Nhật: 2019-01-17 03:55:16
Người Đăng: Chị Trâm
Diện Tích: 52x30 m2
Địa Chỉ: 305 Phạm Văn Chí Quận 6

5.0000 Triệu

NHÀ ĐẤT BÁN